Virology book cover design

, , Leave a comment

Virology book cover design

วันนี้เอา HD มาเคลียร์ไฟล์ขยะ ไปเจอปกหนังสือที่ทำให้เพื่อน เมื่อหลายปีก่อน ทำเป็นขนาด A4 แล้วส่งให้ร้านเข้าเล่มกับส่วนเนื้อหาที่ถ่ายเอกสารออกมาจากต้นฉบับ เนื้อส่วนนี้เป็นเพียงบทหนึ่งของหนังสือเล่มใหญ่ เลยต้องทำปกเฉพาะ

รูปที่เอามาประกอบไม่ก็ค้นมาจากเน็ตไม่ได้ทำเองเอามาวางตามใจใน illustrator ตอนเป็นรูปเล่มแล้วสวยมาก

 

Leave a Reply