สร้างกราฟอัตโนมัติใน Excel ด้วย VBA

ได้ช่วยเพื่อนเขียนโค้ด VBA ใน MS Excel เพื่อสร้างกราฟอัตโนมัติ ขอบันทึกเตือนความจำแบบสั้นๆเก็บไว้

ข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟนั้นเป็นชุดข้อมูลที่เหมือนกัน สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานอื่นๆได้ แกน X เป็นปีที่เก็บข้อมูล เช่น ปี 1990-2017 ส่วนแกน Y เป็นชุดข้อมูลที่แตกต่างกันตามสนใจ อาจจะมีเป็นร้อยชุดข้อมูลเลยก็ได้ ถ้าจะมานั่งทำทีละกราฟ ทีละชุดข้อมูล และกราฟแต่ละอันยังมีรูปแบบเหมือนกัน จะค่อนข้างเสียเวลามาก โค้ด VBA จึงพอจะช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้บ้าง

ตัวอย่างกราฟและชุดข้อมูลตัวอย่าง

จะอธิบายตามโค้ดที่เขียนเลย

-เปิด VB editor ของ Excel ขึ้นมา แล้ว insert module ใน sheet ที่มีชุดข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟแล้ว จะจัดให้ข้อมูลวางแนว Row หรือ Column ก็ได้ แล้วค่อยไปกำหนดเองในโค้ด VBA

Option Explicit

Sub WRYChart()

'ประกาศชนิดของตัวแปร
Dim parameterNum As Integer
Dim co As ChartObject
Dim ct As Chart
Dim sc1 As SeriesCollection
Dim ser1 As Series
Dim LC As Long

'ให้สามารถสร้างกราฟตามชุดข้อมูลที่สนใจได้ จึงกำหนดหมายเลขกำกับแล้วอิงจากตัวเลขนั้นเพื่อสร้างกราฟ
parameterNum = InputBox("What parameter would you like to chart?")

'กำหนดหมายเลขของชุดข้อมูลไว้ เท่าไหร่ก็ได้ต้องครอบคลุมจำนวนชุดข้อมูลที่มี เช่น อันนี้มี 100 กราฟที่ต้องสร้าง
If parameterNum > 0 And parameterNum < 100 Then

'ตำแหน่ง(A10) cells ใน excel ที่อยากจะสร้างและวางกราฟลงไป ชื่อและขนาดของกราฟ ในที่นี้มีหลายกราฟ จึงเลือก column ท้ายสุดของข้อมูล และ(offset)เลื่อนลง ตามลำดับชุดข้อมูล 
Set co = Sheet3.ChartObjects.Add(Range("A10").Offset(parameterNum, 1).Left, Range("A10").Offset(parameterNum, 1).Top, 450, 200) 'Chart location
co.Name = "parameter number" & parameterNum & "Chart"

'ใส่รายละเอียดของกราฟที่อยากได้ ชื่อกราฟ รายละเอียดของแกน x,y
Set ct = co.Chart
With ct
.HasLegend = True
.HasTitle = True
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Jahr" 'กำหนดป้ายของแกน x โดยเขียนเองเป็นข้อความ
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = Range("F3").Offset(parameterNum, 0).Value 'กำหนดป้ายของแกน y กำหนดให้เปลี่ยนตามข้อมูลใน cells ที่กำหนดไว้
.Axes(xlCategory).CategoryType = xlTimeScale 'ชนิดของข้อมูล
.Axes(xlCategory).BaseUnitIsAuto = True
.Axes(xlCategory).MajorUnit = 2 'กำหนดการแบ่งหน่วย
.Axes(xlCategory).TickLabels.Orientation = xlTickLabelOrientationUpward 'กำหนดการวางตัวป้าย

.ChartTitle.Text = Range("G3").Offset(parameterNum, 0).Value 'กำหนดชื่อ ให้เปลี่ยนตามข้อมูลใน cells (เริ่มที่ G3 เลื่อนตามหมายเลขเลือก) ที่กำหนดไว้
Set sc1 = .SeriesCollection 
Set ser1 = sc1.NewSeries

'รายละเอียดข้อมูลของกราฟที่จะสร้าง
With ser1
.Name = Range("G3").Offset(parameterNum, 0).Value 'ชื่อของข้อมูล
.XValues = Range(Range("G3").Offset(0, 1), Range("G3").End(xlToRight)) 'ชุดข้อมูลของแกน x (เลือกที่ตำแหน่ง G3 จนถึงตำแหน่งขาวสุด)
.Values = Range(Range("H3").Offset(parameterNum, 0), Range("L3").Offset(parameterNum, 0)) 'ชุดข้อมูลของแกน x (เลือกที่ตำแหน่ง H3 จนถึง L3)
.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers 'ชนิดของกราฟ
.Trendlines.Add(Type:=xlLinear, DisplayRSquared:=True).Select 'เพิ่มเติม การใส่ Trendline และค่า R Square ของเส้น

End With

End With

MsgBox ("That's Perfect!") 'แจ้งเตือนเมื่อกราฟสร้างเสร็จ

Else: MsgBox ("You must enter a parameter number between 1 and 100") 'แจ้งเตือนเมื่อใส่ตัวเลขผิดพลาด
End If

End Sub

ปล. กำหนดชุดข้อมูลของ x, y สามารถกำหนดในรูปแบบนี้ได้เช่นกัน

.Values = Range(Range("G3").Offset(parameterNum, 1), Range("G3").Offset(parameterNum, 1).End(xlToRight))

ข้อดีคือ สามารถเพิ่มชุดข้อมูลต่อไปได้เรื่อยๆ เพราะ End(xlToRight) จะวิ่งคลุมถึงตัวสุดท้ายของข้อมูล
ข้อเสียคือ ถ้าชุดข้อมูลไม่ต่อเนื่องมีขาดหรือหายไปในบาง cells มันจะไม่สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดมาได้ ถ้าหากเป็นแบบนี้ต้องใช้การกำหนดระยะของขุดจ้อมูลเองดังตัวอย่างด้านบน

.Values = Range(Range("H3").Offset(parameterNum, 0), Range("AL3").Offset(parameterNum, 0))

ภาพประกอบอื่นๆ

การเรียกใช้ VB และ Macro ใน Excel
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

ลองเล่น BLE Wireless Sensor Tag Demo V1.1

เมื่อวานก่อนไปงาน Embedded World 2016 ที่ Nürnberg มาครับ งานใหญ่มาก มีบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกมาออกบูธแสดงสินค้าและบริการของตัวเองเพียบ มีของแจกเยอะมากๆด้วย ได้ของแจกฟรีมาเยอะเลยครับ หนึ่งในนั้นที่โชว์อยู่คือ BLE(Bluetooth Low Energy) Wireless Sensor Tag เป็นของโชว์ IoT ของบริษัท TE connectivity มีบอร์ดอื่นๆอีกหลายอย่างให้เลือก แต่เลือกเอาตังนี้มาน่าจะเล่นได้เลย ส่วนบอร์ดอื่นบางอันต้องการ module อื่นเชื่อมต่ออีกที

BLE Wireless Sensor Tag Demo V1.1

สิ่งที่ BLE Wireless Sensor Tag Demo V1.1 ทำได้คือ มีเซนเซอร์ตรวจวัด Humidity, Temperature, Pressure แล้วส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth รองรับทั้ง Android และ Windows ลองเล่นดูแล้ว ถือว่าเจ๋งมากๆ เขาเครมว่าใช้ถ่าน CR2032 ก้อนกลมๆ นั้น อยู่ได้นาน 3 เดือนเลยครับ เจ๋งดีจริงๆ

รายละเอียดทั้วไปของบอร์ด BLE Wireless Sensor Tag Demo V1.1 download link

 • Bluetooth Low Energy Tag
 • Humidity (0-100%RH)
 • Temperature (-20°C + 85°C)
 • Pressure (300 to 1200mBar)
 • Android & Windows PC compatible แต่ใน App Store ก็มีแอพให้เล่นเหมือนกันนะแต่ไม่มีเครื่องลองเลยไม่รู้ว่าใช้ได้ไหม
 • อื่นๆ มี SDK ให้เอาไปพัฒนาต่อได้ด้วย

BEST OF APPS แนะนำโปรแกรมที่สุดยอดของทุกแพลตฟอร์ม

BEST OF APPS

ในเว็บไซต์ makeuseof จะมีอยู่หัวข้อหนึ่งชื่อ BEST OF APPS เป็นหน้ารวมโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมในหมวดต่างๆของแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้ๆกันอยู่ปัจจุบัน รู้สึกว่าทำได้ดีจังเลย เขาจัดทำมานานแล้วล่ะ หลายโปรแกรม หลายเว็บไซต์เราก็เจอจากหัวข้อนี้ ลองดูว่าเขาจัด BEST OF APPS ของอะไรไว้บ้าง

 • BEST WEBSITE
 • BEST WINDOWS SOFTWARE
 • BEST LINUX SOFTWARE
 • BEST MAC APPS
 • BEST ANDROID APPS
 • BEST IPHONE APPS
 • BEST IPAD APPS
 • BEST CHROME EXTENSIONS
 • BEST FIREFOX ADDONS
 • BEST WORDPRESS PLUGINS
 • BEST PORTABLE APPS
 • BEST LINUX DISTROS

เรียกได้ครบทุกแพลตฟอร์มที่สามารถติดตั้งโปรแกรมหรือส่วนเสริมลงไปได้เลยทีเดียว เมื่อคลิกเข้าไปเราจะพบรายการของ Apps ที่แยกเป็นหมวด เช่น เกี่ยวกับ ภาพ เพลง หนัง เอกสาร ป้องกันไวรัส เป็นต้น ในแต่ละ Apps มีคำอธิบายสั้นๆไว้ให้พร้อมกับลิงค์ไปดูรีวิวแบบเต็มและลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม ถ้าเพื่อน ได้คอมพิวเตอร์หรือมือถือเครื่องใหม่มา แล้วถามว่า “จะลงโปรแกรมอะไรบ้าง” สามารถแนะนำหน้านี้ให้ได้เลยครับ

ลิงค์ไปที่หน้า BEST OF APPS

วิธีปิดเมนู Ribbon ของ MS Office 2007

เชื่อว่าหลายคนที่ใช้ Microsoft Office 2007 เช่น Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 คงจะรำคาญเจ้าเมนูแบบ Ribbon ที่มันกินพื้นที่ทำงานเยอะเกินไป เพราะความจริงเราใช้งานพื้นที่บนกระดาษมากกว่าบนเมนูนะ แล้วเพิ่ม Google Cloud Connect มาอีกพื้นที่จึงยิ่งน้อยลงไปอีก แถมช่วงนี้ได้ใช้ MS Office 2007 เยอะเป็นพิเศษ จึงลองหาวิธีปิดมัน ทั้งๆที่แต่ก่อนไม่ได้ใส่ใจมันมากนัก

เคยใช้ Microsoft Office 2010 RC จะมีปุ่มที่มุมขวาให้ปิดไปได้เลย แต่เวอร์ชั่นแรกอย่าง Office 2007 ที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้เมนู Ribbon เลยถือว่าเป็นจุดด้อยที่ถูกแก้แล้วในรุ่นถัดไป

วิธีปิดมันก็ง่ายๆ อันที่จริงไม่ใช่ปิดให้เป็นเมนูแบบเดิมที่เป็นลิสต์แบบ Office 2003 นะ แต่เป็นแบบซ่อนไว้ เมื่อคลิกเมนูหลักมันก็โผล่มา พอเลิกใช้ เข้าโหมดพิมพ์ธรรมดามันก็จะหายไปเอง เยี่ยม และถูกใจ

วิธีปิดเมนูแบบ Ribbon ใน Microsoft Office 2007

 1. คลิกที่มุมด้านบนตรง หลังเมนู shortcut
 2. ติ๊กเลือก Minimize the Ribbon อยู่ล่างสุดของลิตท์
 3. เสร็จแล้ว ดูรูปเข้าใจง่ายกว่าเยอะ
วิธีปิดเมนูแบบ Ribbon ใน Microsoft Word 2007

คราวนี้มาดูว่า ก่อนและหลังได้พื้นที่ทำงานคืนมาเยอะแค่ไหน

ก่อนปิดเมนูแบบ Ribbon

เมื่อปิดแล้วเป็นแบบนี้

หลังปิดเมนูแบบ Ribbon แล้ว

เป็นเกร็ดเล็กๆ ที่ใช้ได้กับโปรแกรมตัวอื่นๆที่อยู่ในชุด Microsoft Office 2007 ด้วยนะ

MyPaint โปรแกรมฟรี สำหรับวาดการ์ตูนดิจิตอล

Mypaint

MyPaint เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส งานทางด้านกราฟิกทำภาพวาดดิจิตอล (Digital painters) ที่เร็ว และง่ายต่อการใช้งาน รองรับทั้ง Windows, Linux, Mac  ตัวติดตั้งโปรแกรมขนาดแค่ 8.6 MB ตัวโปรแกรมเบามาก รองรับการทำงานหลายเลเยอร์ เปิดโปรแกรมมาโล่งมาก มีพื้นที่ทำงานเยอะ เน้นวาดล้วนๆ หน้าจอเริ่มต้นโปรแกรมเปิดมามีกล่องเลือกสี กับกล่องเลือกแปรง เมนูด้านบนก็เล็กๆ ที่เหลือเป็นพื้นที่ไว้เขียน รองรับแรงกดของปากกา tablet

ด้วยรวมแล้วถูกใจมากเลย

หน้าเริ่มต้น MyPaint

ข้อดีอีกอย่างคือมีแปรงให้โหลดเพิ่มเติมอีกด้วย(Brush Packages) เมื่อทำงานเสร็จ save งานออกมาเป็นนามสกุล PNG, JPG, ORA ไฟล์นามสกุล ORA (OpenRaster File Format)ซึ่งเอาไปแก้ไขต่อได้ใน GIMP แต่ต้องลง Plugin เพิ่ม ดาวน์โหลดที่ https://registry.gimp.org

ดาวน์โหลดและรายละเอียด MyPaint https://mypaint.intilinux.com

via: https://www.howtogeek.com

บันทึกประสบการณ์การใช้ Windows 7 แบบ 64 bit

Windows 7 64 bit

ผมใช้ Windows 7 แบบ 64 bit ถ้านับวันนี้ด้วยก็ครบ 10 วันพอดี ตั้งแต่ใช้คอมมาไม่เคยลง 64 bit เหตุเพราะคอมที่ใช้ไม่มีเครื่องไหนเลยที่รองรับ 64 bit นี้จึงถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกกับ 64 bit ของผม จึงขอบันทึกไว้หน่อย เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น และตนเองในอนาคต

 • คอมเป็น Core i3 2.53 GHz,Ram 4 GB
 • ใช้ Windows 7 Professional 64 bit License ของ MSDN
 • การติดตั้งไม่ต่างกับ 32 bit
 • Dell มีไดร์เวอร์รองรับทั้งหมด ในเว็บบอกเป็นของ Windows 7 64 bit แต่ตอนลง 32 bit ก็ใช้ตัวเดียวกัน เรื่องไดร์เวอร์ของเครื่องจึงหมดปัญหาไป
 • ที่โฟว์เดอร์เก็บโปรแกรม จะถูกแยกเป็นสองอันคือ Program files กับ Program files (x86) เข้าใจว่าระบบแยกโปรแกรมที่เป็น 64 bit กับ 32 bit มาให้ แต่ตอนติดตั้งโปรแกรมเราก็เลือกติดตั้งที่ไหนก็ได้เหมือนเดิม
 • ผมไม่รู้สึกถึงความเร็วว่าต่างจาก 32 bit อาจจะเพราะโปรแกรมที่ใช้ไม่ได้มีการประมวลหนักๆมากนัก ใช้งานทั่วไป เล่นเว็บ ดูหนัง ฟังเพลง และโปรแกรมแปลกๆนิดหน่อย
 • โปรแกรมที่เคยลงตอนเป็น 32 bit เกือบทุกตัว ลงใน 64 bitได้สบาย (ย้ำว่าไม่ทุกตัว ดังนั้นเราต้องทดสอบโปรแกรมที่จำเป็นดูก่อนว่าลงใน 64 bit ได้)
 • อันนี้เป็นข้อสังเกต โปรแกรมที่มีเวอร์ชั่น x64 จะติดตั้งเวอร์ชั่น 32 bit ใน Windows 7 64 bit ไม่ได้ ซึ่งความจริงน่าจะทำได้ เช่น iTunes
 • อุปกรณ์บางอย่างในห้องแล็บ ที่เคยใช้ได้ใน Windows 7 32 bit ไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์ได้ ผมแก้ไขโดยการใช้ Windows XP Mode พบว่าทำงานได้ดี
 • เครื่องปรินซ์ ในห้องทำงานสั่งแชร์เครื่องปรินซ์ผ่าน Lan ไว้สองตัว เครื่องที่เป็นยี่ห้อ HP ใช้งานได้ แต่ยี่ห้อ Cannon ใช้ไม่ได้ เครื่อง Host เป็น XP mทั้งสองเครื่อง แต่ตอนใช้ Windows 7 32 bit ใช้ได้ทั้งคู่
 • เมื่อเปิด task manager ดูโปรแกรมที่รันอยู่ โปรแกรมไหนเป็น 32 bit จะมี *32 ต่อท้ายให้รกตา พบว่าเครื่องนี้โปรแกรมแบบ 64 bit ยังน้อย

เมื่อครั้งมีปัญหาการติดตั้งไดร์เวอร์ให้ไมโครคอนโทรเลอร์ตัวหนึ่ง ค้นไปเจอกระทู้ของฝรั่งคนหนึ่ง เขาตั้งกระทู้ว่า พบปัญหาการลงไดร์เวอร์ให้อุปกรณ์ใน Windows 7 64 bit(ปัญหาเดียวกับผม) ก่อนหน้านี้ใช้ได้ดีใน XP มีบางคนเข้ามาตอบว่า “ปัญหานี้แก้ง่าย ก็กลับไปใช้ Windows XP ก็สิ้นเรื่อง” ผมชอบการตอบของเจ้ากระทู้ที่บอกว่า “เมื่อเจอปัญหา ไม่แก้ แต่กลับบอกให้ถอยหลังไปใช้เทคโนโลยีที่ล้าหลัง(Win XP) แล้วเมื่อไหร่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้”

โดยรวมก็เจอทั้งปัญหาและทางออก แต่อย่างน้อยก็เป็นอีกขั้นของการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ถ้าเราไม่ใช้ก็ยาก ที่จะมีการพัฒนาต่อไป

Reviews: Windows XP Mode on Windows 7

การใช้อะไรนานๆ เมื่อต้องเปลี่ยนไปใช้อันอื่นที่ใหม่กว่า ช่วงเปลี่ยนถ่ายจะทำได้ยากมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นที่นิยม จะยิ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลง Windows XP คือหนึ่งในนั้น แม้ Microsoft จะออก Windows Vista และ Windows 7 ออกมาแล้วถึงสองรุ่น แต่คนยังติดอยู่กับ XP อยู่เพราะ บางอุปกรณ์ บางโปรแกรมยังไม่รองรับ Windows 7 ทำให้ต้องออก Windows XP Mode มาแก้ขัด เอาใจพวกกลุ่มนี้ ผมเป็นหนึ่งในนั้น และได้ทดลองเล่น Windows XP Mode ที่รันบน Windows 7 มาได้สักพักแล้ว เพราะมีอุปกรณ์บางตัวที่รันได้ดีบน Windows XP แต่ เอ๋อๆ ใน 7  ถึงเวลาเขียนเกี่ยวกับมันไว้สักหน่อย ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพ

วิธีการติดตั้งทำได้ง่ายๆ

เข้าโหลดที่ https://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx สำหรับ Windows 7 รุ่น Professional กับ Ultimate แบบของแท้เท่านั้น (เช็คเฉพาะตอนโหลด โหลดมาแล้วติดตั้งได้ทุกเครื่อง)

Windows XP mode on Windows 7 Setting files

มีอยู่สามไฟล์ ติดตั้งเรียงกันไป เมื่อติดตั้งเสร็จจะรีสาร์ทเครื่องไปหนึ่งรอบ แล้วก็พร้อมใช้

หน้าตัวเรียกใช้งาน

icon เรียกใช้งาน

หน้าตา Windows XP Mode

หน้าตาของ Windows XP mode

กดแบบ Full screen จะเหมือนกำลังใช้  Windows XP เลย ส่วน Action bar จะอยู่ด้านบน Pin หรือ Unpin ก็ได้

full screen

System Properties เป็น Windows XP SP3

Windows XP SP3

เมนูด้านบน ประกอบด้วย

 • Action >> Full screen, Sleep, Restart, Close การสั่งปิด Windows XP mode จะเป็นการ Hybernate ระบบไว้ และจำค่าต่างๆในตอนปิดไว้ ทำให้การเรียกใช้งานครั้งต่อไปจะเรียกใช้งานได้เร็วขึ้น

  Action menu

 • USB >> เป็นเมนูเลือกอุปกรณ์ผ่านทาง USB port ในตัวอย่างผมลองเสียบเครื่องปรินซ์ ก็จะสามารถนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้
  เมนู USB

  สามารถกด Attach เพื่อนำเข้า และเมื่อต้องการเอาออกก็กด Release ถ้าเป็นอุปกรณ์มันก็จะถามหาไดร์เวอร์เหมือนเล่น Windows XP ทั่วๆไป

 • Tool เมนู Setting ของ XP mode

  Setting 

 • Crlt+Alt+Del เรียกใช้ Task manager

เกี่ยวกับที่เก็บข้อมูล Windows XP mode มองเห็น drive ของ Windows 7 หมด

Drive เก็บข้อมูล

ผมทดลองใส่แผ่น DVD เข้าไป ปรากฏว่าสามารถเปิดแผ่นได้ทั้ง DVD-ROM บน Windows XP mode และ Drive E ที่เชื่อมเข้ามาจาก Windows 7

ส่วนอื่นๆ การลงโปรแกรม ลงไดร์เวอร์ ทำเหมือนเล่น Windows XP ที่เราคุ้นเคย เพียงแค่กด Attach USB เข้ามา จากการใช้งานของพี่ท่านหนึ่ง เกี่ยวกับอุปกรณ์(fpga board) ที่ Windows 7 มองไม่เห็นเลย สามารถใช้งานได้ดีใน Windows XP mode

แต่มีบางท่านบอกว่าทดลองใช้แล้ว ไม่ค่อยเสถียรมีอาการ Crash เป็นระยะ แต่เท่าที่ผมใช้มาไม่มีปัญหาอะไร คงต้องอาศัยทรัพยากรของ CPU และ RAM ในระดับหนึ่งเพื่อให้ทำงานได้ดี

HyperTerminal Private Edition for Windows 7 and Windows Vista

HyperTerminal Private Edition สำหรับ Windows 7

เคยเขียนเรื่อง ใส่ hyperterminal ให้กับ Windows 7 หรือ Vista ไว้ ถือว่ามีประโยชน์ มีหลายคนได้นำไปใช้ และมีอีกหลายคนที่ค้นหาเจอผ่านทางกูเกิล ที่จริงแล้วขั้นตอนดังกล่าวถือว่าง่ายในการติดตั้งอยู่แล้ว แต่อีกวิธีที่จะนำเสนอนี้ง่ายกว่า คือ ติดตั้งโปรแกรมชื่อ HyperTerminal Private Edition

ในเว็บไซต์ออกมาเป็น v. 7 แล้ว แต่เป็นแบบ Shareware ให้ทดลองใช้ 20 หรือ 30 วัน ประมาณนี้ จำไม่ได้แล้ว เลยเลือกตัว v. 5 เป็นแบบ Unlicensed แต่ใช้งานได้ตลอด ถึงจะเก่า แต่ก็ยังทำงานได้ดี ในระดับเพียงแค่รับค่าจาก Com Port มาแสดงผลถือว่าโอเคมาก ข้อมูลที่ผมลองเก็บแบบต่อเนื่อง สูงสุดเก็บได้ 525 ค่า เป็นข้อจำกัดนิดหน่อยสำหรับใครที่ทำการ sampling เร็วๆ แต่โดยรวมต้องบอกว่า เยี่ยม

ดาวน์โหลด HyperTerminal Private Edition V.5

ปัญหาเครื่องร้อนจัดเมื่อลง Windows 7

เครื่องร้อนเพราะไดร์เวอร์การ์ดจอ

เมื่อหลายวันก่อน ฮาร์ดดิสก์พังจนต้องเปลี่ยน และลง Windows 7 ใหม่ เครื่องผมเป็น Compaq v2000 รุ่นดึกดำบรรพ์ เครื่องมันออกแบบมาสำหรับ Windows XP แต่เล่น Windows 7 ได้ในระดับหนึ่ง ตัวที่ลงใหม่ มีปัญหาร้อนจัดจนเครื่องปิดตัวเอง(มากกว่า 80 องศา) บ่อยครั้ง ที่จริงเคยเป็นเมื่อครั้งก่อนหน้านี้ด้วย ที่ฮาร์ดดิสก์พังคิดว่าอาการร้อนจัดจนดับเองบ่อยครั้งอาจมีส่วนด้วย แต่เมื่อครั้งที่ใช้ตอนที่มันเป็น beta version ไม่เห็นมีอาการดังกล่าวที่ว่านี้เลย ตอนแรกก็คิดว่าเครื่องเรามันคงแก่แล้วเลยต้องทำงานหนัก ก็ย้อนไปดูที่ฝรั่งโม้ไว้ว่ามัน Performance ดีกว่า Windows XP หลายเท่า กินทรัพยากรพอๆกัน แล้วทำไมเครื่องเรามันเป็นแบบนี้อ่ะ

ในเบื้องต้นผมติดตั้งโปรแกรม monitor CPU Load กับความร้อนของ CPU โชว์แบบ realtime บนมุมขวา โปรแกรมชื่อ Notebook Hardware Control ใครสนใจหามาติดตั้งได้ ถ้าอุณหภูมิเกิน 80 องศา(ตั้งได้) มันจะมีคำเตือนโผล่ขึ้นมาว่า จะดับตัวเองแล้วนะถ้ายังไม่หยุดการกระทำที่ทำให้เครื่องร้อน ประทังชีวิตมาได้พักใหญ่ แก้ขัด แต่มันเหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ใคร follow ผมจะเห็นการบ่นเครื่องร้อนเป็นระยะ

วันนี้เริ่มทนไม่ไหวกับมัน ไข่ร้อนแทบจะสุกแล้ว(ชอบวางไว้บนตัก) คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่น่าใช่ที่เครื่องเราสมรรถภาพไม่ถึงแล้ว จึงถามพี่เกิ้ลดูว่าพอจะมีคนเจออาการแบบเราบ้างไหม แน่นอนมีอยู่แล้ว ถามอะไรตอบได้หมด

มีผู้ชำนาญ แนะนำว่าส่วนใหญ่เกือบ 90% เกิดจากการ Driver ของการ์ดแสดงผล ไม่เข้ากับ OS จึงเกิดอาการ Crash และเกิดอาการร้อนดังกล่าว วิธีแก้คือให้ อัพเดต Bios หรืออัพเดต Driver ใหม่

เครื่องผมใช้ชิพเซต intel GM915 ที่ทาง intel ไม่อัพเดต Driver ให้แล้ว ทำให้แสดง Aero Peak ไม่ได้ ในตอนลง Windows 7 ครั้งแรก มันจะใช้ Standard VGA Graphics Adapter เป็นค่าเริ่มต้นทำงานได้ปกติ แต่แค่แสดง Cover Flow ของ iTunes ไม่ได้ ทำให้หงุดหงิดใจนิดๆ เลยถอนออกแล้วยัด intel GM915 เข้าไป มันก็แสดงผลได้ คิดว่าไอ้ตัวนี้แหละ ที่ทำให้เครื่องร้อนเป็นไฟ เลยลองถอนออกแล้วกลับไปใช้ตัวเดิมที่มาพร้อม Windows 7

โอ้….ถึงบางอ้อ เสียงพัดลมที่เสียงตลอดเวลาหายไปเลย ความร้อนลดมาเหลือเฉลี่ยประมาณ 50 กว่าๆ  แฮปปี้สุดๆ ตอนนี้คงเล่นคอมมีความสุขมากขึ้น ตัดกิเลสอยากได้เครื่องใหม่ไปได้ระดับหนึ่ง

ขอบคุณกูเกิล

ฟรีคู่มือ Windows 7: From Newbies To Pros

ฟรีคู่มือ Windows 7

เอาคู่มือการใช้งาน Windows 7 แบบฟรีๆ มาให้โหลด เป็นคู่มือสั้นๆ 50 หน้า อ่านง่าย มีรูปประกอบ ขนาดไฟล์ 2.9 MB มีอยู่ทั้งหมด 8 Chapter ดังนี้
Windows 7: From Newbies To Pros
Chapter 1: Introduction
Chapter 2 – Are We Compatible?
Chapter 3 – Learning the New Taskbar
Chapter 4 – Using and Customizing Windows Aero
Chapter 5 – Windows 7 Libraries
Chapter 6 – Windows 7 Software
Chapter 7: Windows 7 Networking – Easy As Pie
Chapter 8: Windows 7 and Gaming

DOWNLOAD หรือ อ่านแบบออนไลน์ที่ Scribd

via : https://www.makeuseof.com/tag/windows-7-guide-newbies-pros-free-pdf/

Exit mobile version