Tagged By Windows Phone

รูปถ่ายจากกล้องของ Nokia Lumia 920

, , No Comment

ได้ Nokia Lumia 920 มาเล่นอยู่สองสามวัน จากกิจกรรม Test Drive เป็นการลองเล่น Windows Phone 8 ครั้งแรก แม้จะไม่กี่วันก็อยากจะบันทึกประสบการณ์ไว้เหมือนกัน จริงๆแล้วเล่นไปนานแล้ว

Read Post →