Tagged By Windows 64 bit

บันทึกประสบการณ์การใช้ Windows 7 แบบ 64 bit

, , 9 Comments

ผมใช้ Windows 7 แบบ 64 bit ถ้านับวันนี้ด้วยก็ครบ 10 วันพอดี ตั้งแต่ใช้คอมมาไม่เคยลง 64 bit เหตุเพราะคอมที่ใช้ไม่มีเครื่องไหนเลยที่รองรับ 64 bit นี้จึงถือว่าเป็นประสบการรครั้งแรกกับ 64 bit ขอบันทึกไว้เป็นข้อๆ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น และตนเองในอนาคต

Read Post →