Tagged By up speed

True ปรับความเร็วเน็ตจาก 4 Mb เป็น 6 Mb ให้แล้ว

, , 1 Comment

True บอกว่าจะปรับความเร็วเน็ตจาก 4 Mb เป็น 6 Mb ราคาเดิม เคยเขียนไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 และรอดูว่าเมื่อไหร่จะได้รับการปรับความเร็ว จากที่ True โฆษณาว่าจะปรับให้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตอนนี้เข้าไปทดสอบ พบว่าได้รับการปรับจาก 4 Mb เป็น 6 Mb แล้ว สรุปว่าห่างกัน 82 วัน หรือ 2 เดือน 22 วัน สอบไม่ผ่านเรื่องการให้บริการ

Read Post →

True จะปรับความเร็วเน็ตจาก 4 Mb เป็น 6 Mb ราคาเดิม

, , 15 Comments

เน็ตที่ห้องผมได้รับการปรับจาก 3 MB มาเป็น 4 MB เมื่อหลายเดือนก่อน 2-3 วันก่อน ได้รับข่าวดี ที่ทรูแทบจะปรับราคาตาม 3BB ผู้ให้บริการ ADSL อีกเจ้าที่ปรับ 5 MB ราคา 590 บาทเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ทรูเกทับด้วย 6 MB ราคา 599 บาท ลูกค้าเดิมก็จะได้ปรับเพิ่มให้ทุกคน การมีหลายเจ้าแข่งขันกันสูง ประโยชน์มันก็จะตกอยู่ผู้บริโภค

Read Post →