Tagged By Subscription

วิธีทำให้ RSS ใน Google Reader เรียงตามตัวอักษร

, , 5 Comments

Google Reader ของผมมี RSS ของเว็บต่างๆเยอะพอควร ผมแยกเป็นโฟล์เดอร์ตามหมวดไว้อย่างชัดเจน เมื่อมีเว็บใหม่ๆที่อยากจะ Subscription ไว้ ก็จะโยนเข้าไปในโฟว์เดอร์ที่ทำไว้ พอนานเข้ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งนึกได้ว่าบทความนี้อยู่เว็บนี้ แต่จะหา RSS ของเว็บดังกล่าวแต่หาไม่เจอ

Read Post →