Tagged By Print

การตั้งค่าปริ้นเตอร์ ให้พิมพ์หน้าหลังอัตโนมัติ

, , 4 Comments

อันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยว่าเครื่องพิมพ์บ้างรุ่นมันสั่งให้พิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติได้เลย แต่ก่อนเคยทำแต่พิมพ์หน้าคี่ก่อน แล้วค่อยเอามาพิมพ์หน้าคู่อีกที ฟีเจอร์นี้น่าจะมีมานานแล้วแต่คงเพราะเราไม่มีโอกาสได้ใชเครื่องพิมพ์ราคาแพงที่ทำแบบนี้ได้

Read Post →