Tagged By OngBak

ไปดูมาแล้ว องค์บาก 3

, , 3 Comments

องค์บาก 3 ภาคจบของการเล่าเรื่องที่มาของ “องค์บาก” ไปดูมาหลายวันแล้ว วันนี้เลยขอบล็อกเป็นข้อๆอีกครั้ง อาจจะตรงใจท่านอื่นบ้างแต่นี้คือในมุมมองของผมนะครับ

Read Post →