Tagged By Nexus One

Google Nexus S มาแล้ว

, , No Comment

Google Nexus S ที่มีข่าวออกมาเป็นระยะๆ ช่วงเดือน สองเดือนที่ผ่านมา ตอนนี้ขึ้นแสดงรายละเอียดบน Google Android Phone Gallery แล้ว Google มี event ในวันที่ 7 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ไม่แน่ว่าจะรวมเปิดตัวด้วยหรือไม่ หรือจะเป็นการเปิดตัว Google Chrome OS อย่างเดียว

Read Post →