หน้า Profile แบบใหม่ของ Facebook

หน้า facebook profile แบบใหม่

หน้า Facebook Profile แบบใหม่ ดูมันเน้นรูปซะเป็นส่วนใหญ่ เอาภาพขึ้นมาอยู่ด้านบน ส่วนรายละเอียดของเราถูกย้ายไปดูด้านบนแทน status แบบเดิม เพื่อนเรียงกันแค่คอลัมน์เดียว เหมือนจะบังคับให้ใส่รายละเอียดของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะมันไปอยู่ด้านบน พอเห็นว่ายังไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้มันจะรำคาญตานิดๆ

รู้สึกยังไม่คุ้นเคย และรู้สึกว่า wall ของเรามันเล็กลงไป คงเป็นเพราะทุกอย่างมันดูใหญ่ขึ้น

ใครอยากลองเปลี่ยนไปใช้แบบใหม่คลิกไปที่ https://www.facebook.com/about/profile/ ได้เลย

Exit mobile version