Tagged By jquery is not defined

ปรับธีมใหม่ให้ Biomed.in.th ดูดีขึ้นนิดหน่อย

, , No Comment

ไปงาน WordPress Developer Night อยากลงมือทำอะไรสักอย่าง ก็เลยปล่อยออกมา โดยเอาธีมของ Biomed.in.th เป็นที่รองรับ ปรับตรงนั้น เล่นตรงนี้หน่อย เข้าใจเรื่อง CSS เพิ่มอีกนิด ถือว่าได้ธีมใหม่ที่พอรับได้ รายการที่ทำมีดังนี้

Read Post →