Tagged By iphone 4g

เช็คราคา iPhone 4 ของ 5 ประเทศที่ได้ขายก่อนประเทศอื่น

, , 39 Comments

มี 5 ประเทศที่ได้สิทธิขาย iPhone 4 ก่อนประเทศอื่น ได้แก่ อเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และญี่ปุ่น และสิ้นเดือนกรกฏาคมจะเพิ่มอีก 18 ประเทศ ได้ข่าวมาว่าที่มาบุญครองมีขาย iPhone 4 บ้างแล้วแต่ราคาสูงถึง 40,000-60,000 บาท เลยทีเดียว เลยอยากรู้ว่าราคาที่เป็นทางการของ iPhone 4 ใน 5 ประเทศแรกที่มีสิทธิขาย เขาขายกันราคาเท่าไหร่

Read Post →