Tagged By Ignite อาสา

Ignite อาสา++

, , No Comment

Ignite อาสา++ พอได้อ่านรายละเอียดแล้ว มันเป็นแนวคิดที่ดี เป็นเวทีเปิดโอกาสให้คนที่มีไอเดียดีๆได้นำออกมาเผยแพร่ เพื่อให้คนที่คิดตรงกัน หรือคนที่อยากสนับสนุนได้เจอกัน จึงขอช่วยสนับสนุนบอกต่อครับ

Read Post →