Tagged By HTML5games.com

HTML5games.com เว็บรวมเกมส์ที่ใช้ html5

, , No Comment

HTML5games.com เป็นเว็บรวบรวมเกมส์ที่ใช้ความสามารถของ HTML5 ล้วนๆ ไม่มี flash, silverlight มาปน ด้วยความสามารถของ HTML5 ที่เด่นๆเช่น WebGL, the Canvas API, HTML5 elements etc. ลองเล่น 2-3 เกมส์ กลุ่มที่มีคะแนนรีวิวสูง พบว่าสนุกเหมือนกันนะ แต่ ณ ตอนนี้มันยังสู้เกมส์จาก Flash ไม่ได้หรอก

Read Post →