Tagged By Google wave

แจก Invite Google Wave ครั้งที่ 2

, , 52 Comments

จากครั้งแรกที่ได้ invite ของ Google wave มา 8 อัน แจกไปอย่างรวดเร็ว ครั้งนี้ได้เพิ่มมาอีก 17 อัน เหตุที่มีการแจกอีกครั้ง ดูจากข่าวที่ Google wave จะเพิ่มยอดของคนใช้ไปเป็น 1 ล้านคน ใครอยากได้ลงชื่อเลยครับ

Read Post →

แจก Invite Google Wave

, , 19 Comments

วันนี้ Login เข้า Google Wave มาปรากฏว่าได้ invite Google wave มา 8 อันใครอยากได้ ลงชื่อไว้ข้างล่างเลยครับเดี่ยวส่งไปให้ ต้องเป็นเมลล์ของ Gmail นะครับ

Read Post →