Tagged By Google instant

เปิดใช้ Google Instant Search ใน Chrome

, , No Comment

Google Instant Search คือการค้นแบบแสดงข้อมูลทันทีตั้งพิมพ์อักษรตัวแรก และจะเดาคำศัพท์ให้ด้วย Google Instant Search ใน Google Chrome จะยังตั้งเป็น Disable ไว้ แต่เราก็เปิดให้มันทำงานได้

Read Post →

Google instant ค้นหาเร็วขึ้น ถูกใจมากขึ้น

, , 1 Comment

Google instant เป็นรูปแบบการค้นหาแบบใหม่ ผลการค้นหาจะเปลี่ยนตามสิ่งที่เราพิมพ์ทันที ตามตัวอักษรทีละตัว ข้อดีของ Instant ที่ Google บอกไว้คือ มันจะช่วยให้เราประหยัดเวลานการค้นหามากขึ้นอีก 2-5 วินาทีต่อการค้นหาหนึ่งครั้ง(ในลิงค์มีกราฟเปรียบเทียบให้ดู) มันจะช่วยให้แสกนเนื้อหาได้ทันที ช่วยเลือกคำค้นหาที่ดีได้

Read Post →