Tagged By Google Drive

พื้นที่ว่างกลับมาบ้างแล้ว

เล่าเรื่องพื้นที่เก็บภาพแบบฟรีของ Google+Photo

, , No Comment

คิดไปคิดมาลดพื้นที่เก็บภาพลงมาดีกว่า จึงเริ่มปฏิบัติการโหลดภาพจาก Google+Photo ทีละอัลบั้มลงเครื่องไว้ก่อน จากนั้นก็ลบภาพบนเน็ตทิ้ง แล้วก็อัพโหลดขึ้นไปใหม่ในขนาดที่ไม่เกินโควต้าซึ่งทำไปซักพักก็ได้พื้นที่กลับมาแล้วราว 2 GB

Read Post →

Gmail Attachments To Drive เซฟข้อมูลจาก Gmail ไปที่ Drive

, , No Comment

Gmail Attachments To Drive เป็น Chrome Extension เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้ว จะเพิ่มเมนู Save To Drive เข้ามาอีกอันใต้ไฟล์ที่ถูกแนบมากับอีเมล (Gmail) จากปกติที่มีเพียง View และ Download

Read Post →