Tagged By favorite link

SymbalooEDU เว็บทำ online bookmark แบบปุ่ม

, , No Comment

SymbalooEDU เป็นเว็บทำ bookmark แบบเป็นปุ่มร่วมภาพสัญลักษณ์ให้จำง่าย ในหนึ่งหน้ามีปุ่มทั้งหมด 52 อัน แยกหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ในช่องที่ว่างเพิ่มเองได้ มีฐานข้อมูลของเว็บที่นิยมให้ หรือสร้างใหม่เองก็ได้ เคลื่อนย้ายปุ่มได้ ถ้าเป็นกลุ่มค้นข้อมูล หรือที่ต้องใส่ input จะมีช่องตรงกลางให้ใส่ได้เลย แล้วคลิก search เพื่อดูผลของการค้นหาอีกที

Read Post →