Tagged By Darwin

รีวิวหนังสือภาพ Darwin: An Exceptional Voyage ภาพสวย เนื้อเรื่องประทับใจ

, , No Comment

หนังสือภาพประวัติเรื่องราวของดาร์วิน เป็นเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนบนเรือ การเดินทางไปเกาะและพื้นที่ต่างๆในทวีปอเมริกาใต้

Read Post →