Tagged By Computational knowledge engine

แก้สมการด้วย Wolfram Alpha

, , No Comment

เมื่อวาน @ac_nim ส่งสมการของ standard curve protein concentration มาให้ กราฟอยู่ในรูปของ log รูปสมการดังนี้ y=-0.035logx+0.1873 สิ่งที่อยากให้ช่วยคือ มีค่า y อยู่ชุดหนึ่งแล้วหาค่า x ให้หน่อย แก้มือหรือใช้เครื่องคิดเลขก็คงได้ แต่สิ่งแรกที่คิดถึง คือ Wolfram Alpha ไม่รอช้ายัดสมการเข้าไปให้มัน

Read Post →

Morse Code in Wolfram Alpha

, , No Comment

วันนี้ผมจะนำเสนอความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Wolfram Alpha คือการแปลรหัสมอร์ส
เป็นตัวอักษรหรือแปลอักษรเป็นรหัสมอร์ส เครื่องหมายที่ใช้ในรหัสมอร์สจะมีสองเครื่องหมายคือ
จุด(.) กับขีด(-)

Read Post →

รีวิว Wolfram alpha (Google killer)ไม่ใช่การค้นแต่เป็นการตอบ

, , 4 Comments

Wolfram alpha คือ Search engine แนวใหม่ที่รูปแบบค้นหาไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆ อย่างเช่น Google ,yahoo หรือ bing ที่พึงเปิดตัวไป, search engine เหล่านี้จะ พยายามหาสิ่งที่คิดว่าเหมือน ใกล้เคียง กับคำค้นของคุณให้มากที่สุด แต่ wolfram alpha ทำจะแตกต่างออกไป คือ จะพยายามหาคำตอบของสิ่งที่คุณต้องการหาให้

Read Post →