Tagged By bookmark

Wordmark.it เว็บเลือกฟอนต์ที่ชอบ

Wordmark.it เว็บนี้ช่วยคุณเลือกฟอนต์มาใช้งานได้ง่ายขึ้น

, , No Comment

Wordmark.it เป็นเว็บที่จะช่วยให้เราเลือกฟอนต์ที่จะนำมาใช้ในงานออกแบบของเราได้ง่ายขึ้นมาก เพียงพิมพ์ข้อความลงไปบนช่องด้านบนของเว็บไซต์ และกดโหลดฟอนต์ “load font” แล้วฟอนต์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเราก็จะถูกนำมาแสดงบนเว็บไซต์

Read Post →

SymbalooEDU เว็บทำ online bookmark แบบปุ่ม

, , No Comment

SymbalooEDU เป็นเว็บทำ bookmark แบบเป็นปุ่มร่วมภาพสัญลักษณ์ให้จำง่าย ในหนึ่งหน้ามีปุ่มทั้งหมด 52 อัน แยกหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ ในช่องที่ว่างเพิ่มเองได้ มีฐานข้อมูลของเว็บที่นิยมให้ หรือสร้างใหม่เองก็ได้ เคลื่อนย้ายปุ่มได้ ถ้าเป็นกลุ่มค้นข้อมูล หรือที่ต้องใส่ input จะมีช่องตรงกลางให้ใส่ได้เลย แล้วคลิก search เพื่อดูผลของการค้นหาอีกที

Read Post →

Google Reader ผมอ่านอะไร คุณอ่านอะไร

, , 7 Comments

วันนี้จะพูดถึงการปรับปรุงใหม่ของ Google reader ที่มีการพัฒนาขึ้นอีกขั้นสู่ความเป็น Social Network มากยิ่งขึ้น ปกติเราสามารถ share เรื่องที่เราอ่านให้เพื่อนที่ follow เราอยู่ได้ แต่ Google ได้มีการปรับปรุงเพิ่ม เติมขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และค้นหาและติดตามคนอื่นได้ง่ายและเร็วขึ้น

Read Post →