Tagged By analysis

วิเคราะห์การใช้งาน Facebook ของคุณด้วย Wolfram|Alpha

, , No Comment

Wolfram|Alpha เป็นระบบค้นหาคำตอบอัจริยะ มันเก่งขึ้นเรื่อยๆ Siri ของ Apple ก็ดึงข้อมูลบางส่วนจาก Wolfram|Alpha ไปใช้งาน อยากรู้ว่าจักมันให้ดีขึ้นลองอ่านบทความเก่าๆ ใน Tag Wolframalpha ได้ครับ

Read Post →