ฟรี Google Adwords ราคา 1,500 บาท

Free Google Adwards

เคยได้ Facebook credit $25 ใช้หมดใน 3 วัน ที่จริงวันเดียวก็หมดถ้าไม่ตั้ง limit ไว้ แต่ตอนเล่นโฆษณาของ Facebook ได้ความรู้เรื่องสถิติของคนที่เล่น Facebook ในไทย มาครั้งนี้ได้ Google Adwords มาฟรี 1,500 บาท แต่ตอนนี้เหลือ มูลค่าแค่ 1,000 บาท เพราะมันหมดอายุตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. แต่ว่าไหนๆก็ได้มาแล้ว ลองเล่นดูหน่อยแล้วกัน แต่ว่าจะโฆษณาอะไรดีนะ