Tagged By 4 Mb

True ปรับความเร็วเน็ตจาก 4 Mb เป็น 6 Mb ให้แล้ว

, , 1 Comment

True บอกว่าจะปรับความเร็วเน็ตจาก 4 Mb เป็น 6 Mb ราคาเดิม เคยเขียนไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 และรอดูว่าเมื่อไหร่จะได้รับการปรับความเร็ว จากที่ True โฆษณาว่าจะปรับให้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตอนนี้เข้าไปทดสอบ พบว่าได้รับการปรับจาก 4 Mb เป็น 6 Mb แล้ว สรุปว่าห่างกัน 82 วัน หรือ 2 เดือน 22 วัน สอบไม่ผ่านเรื่องการให้บริการ

Read Post →