Tagged By ไร้สาย

รีโมทกล้อง canon ในมือเล็กนิดเดียว

รีวิวรีโมทไร้สายสำหรับกล้องแคนนอน Wireless Remote Control RC-6 for Canon

, , No Comment

ได้ลองเล่นรีโมทซัตเตอร์แบบไร้สายสำหรับกล้อง Canon DSLR เป็นของเทียบราคา 250 บาท ถ้าเป็นของจริงจากค่ายราคาอยู่ที่ประมาณ 800-900 บาท เห็นฟังก์ชั่นการใช้งานกับราคาไม่แพงมากนักเลย ซื้อมาลองใช้ดู น่าจะมีประโยชน์ไม่น้อย

Read Post →