เปลี่ยนเครือข่าย ใช้เบอร์เดิมได้แล้ว

รูปประกอบจาก www.ehow.co.uk

ผมรวบรวมข้อมูลมาจากรายการข่าวสามมิติ ช่อง 3 นะครับ รายละเอียดมีดังนี้

  • เราจะสามารถย้ายเครือข่ายโดยคงใช้เบอร์เดิมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2553
  • กทช. บอกว่าตอนนี้เราใช้เลขหมายโทรศัพท์ฟุ่มเฟื่อยถึง 63 ล้านเลขหมาย
  • บริการนี้จะเป็นที่ต้องการของประชาชนอย่างมาก เพราะความต้องการบริการที่แตกต่างกัน และโปรโมชั่นของผู้ให้บริการที่หลากหลาย
  • ผู้บริโภค คิดว่าการย้ายเครื่อข่ายตามโปรโมชั่นจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้อย่างมาก
  • คนจำนวนมากจะมีหลายเบอร์เพื่อรักษาเบอร์เดิมไว้ แต่ต้องการใช้โปรโมชั่นที่ถูกกว่า
  • กทช. คิดว่าการเปลี่ยนเครือข่าย ยังคงใช้เบอร์เดิมได้นั้น จะส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และพัฒนาการให้บริการทั้งคุณภาพของบริการ และราคาที่ถูกลงอย่างมาก เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีกับผู้บริโภคโดยตรง
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนเครือข่าย ผู้บริโภคติดต่อกับผู้ให้บริการรายใหม่ที่เราต้องการไปใช้ ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ และตรวจสอบว่าไม่มีการค้างชำระค่าบริการก่อนจึงจะดำเนินการย้าย การยื่นเปลี่ยนเครือข่ายคงเบอร์เดิมจะต้อง เสียค่าธรรมเนียม 99 บาท กำหนดเวลาในการย้าย 3 วันทำการ มีเงื่อนไขต้องอยู่กับเครื่อข่ายใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะย้ายเครือข่ายได้อีกครั้ง

อ้างอิง : ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2553