Tagged By เส้นสมมุติ

หนังสือรวมเรื่องสั้น เส้นสมมุติ โดย วินทร์ เลียววาริณ อ่านแล้วครับ

, , No Comment

นังสือ เส้นสมมุติ ของวินทร์ เลียววาริณ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแนว สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน หรือจะเรียกว่าเป็น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เล่ม 2 ก็ได้ครับ ต้องบอกว่านักเขียนที่เล่าเรื่องโดยมีฉากหลังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แนวนี้ต้องยกให้คุณวินทร์เป็นหนึ่งในดวงใจเลย

Read Post →