Tagged By อาหารโรคไต

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับโรคเก๊าท์

, , 2 Comments

อาหารของผู้ป่วยโรคไต จะเน้นงดรับประทานอาหารจำพวก รสเค็ม หวาน มีไขมันสูง โปรตีนสูง ฟอสฟอรัสสูง โปแตสเซียมสูง และอาหารของผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะต้องงดอาหารจำพวกที่มีพีวรีนสูงซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกรดยูริค ดังนั้นรายการอาหารที่รวบรวมมาจะเป็นอาหารที่พบทั่วไป

Read Post →