Tagged By ผักสวนครัว

เที่ยวรอบบ้าน ผักสวนครัวรั้วกินได้

, , 4 Comments

ผักผลไม้ต่างๆที่อยู่รอบบ้าน ไม่เยอะปลูกไว้พอกิน ไม่ต้องซื้อหา และแน่นอนไม่มียาฆ่าแมลง ไมมีสารพิษให้กังวลใจเวลากิน บ้านข้างๆมีอะไรก็ขอกันได้ เรามีอะไรก็ให้เขา เราขาดอะไรก็ไปขอที่ข้างบ้าน เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

Read Post →