Doodle for Google บอลสี

Doodle for Google

Doodle for Google หรือโลโก้ของ Google ที่เปลี่ยนไปตามโอกาส หรือวันสำคัญต่างๆ มันเป็นเสน่ห์ อีกอย่างที่ทำให้เราต้องคลิกไปดูที่หน้าหลัก ซึ่งถือว่าช่วงหลังๆ ไม่ค่อยได้เข้าหน้าหลักของเว็บเลย เพราะ address bar ของ Google Chrome มันเสิร์ชได้อยู่แล้ว ตัวล่าสุดเป็น บอลสีที่วิ่งตามการขยับเมาส์ ใช้พลังของ HTML5 แต่ยังไม่รู้ทำเนื่องในโอกาสอะไร https://www.Google.com/webhp?gl=us มันแสดงเฉพาะของ US กับ UK นะ อย่างไรก็ตาม Doodle ของตัวเองเจ๋งจะตาย จะวิ่งตามหน้าตาของ Bing ทำไมก็ไม่รู้