Tagged By บล็อคเว็บไซต์

Google ออก extension สำหรับผู้ใช้ Chrome ช่วยบล็อคเว็บไม่พึงประสงค์

, , 3 Comments

ช่วงนี้มี Content farms ระบาดในโลกอินเทอร์เน็ต เป็นเว็บที่มีเนื้อหาคุณภาพต่ำ แต่ปั๊มออกมาเป็นจำนวนมาก ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทำอันดับในการค้นหา มีธุรกิจจ้างเขียนเนื้อหาในลักษณะนี้ออกมามากมาย มันจึงกระทบกับผู้ใช้ แทนที่จะเจอเว็บที่ดี มีเนื้อหาตามต้องการ กับเจอแต่เว็บขยะ Google ก็คิดวิธีใหม่ขึ้นมา(น่าจะมีวิธีอื่นอีกมากมาย) คือให้คนเจอช่วยแจ้ง ช่วยกันบล็อค

Read Post →