Tagged By ตารางธาตุ

HTML5 Elements ในแบบตารางธาตุ

, , 2 Comments

HTML5 Elements ตาราง HTML5 ใช้สีแยกหมวด เวลาคลิกก็จะแสดงรายละเอียดสั้นให้ดู และมีลิงค์ไปที่ Guide ให้อ่านแบบละเอียด แต่ก่อนเจอแบบเป็นตาราง รูปนี้เจ๋งดี ดูง่ายดี

Read Post →