Tagged By ตรวจสอบ

วีธีตรวจสอบอายุของมือถือ Android แอนดรอยด์

, , No Comment

ถ้าอยากรู้ว่ามือถือแอนดรอยด์ที่ใช้อยู่มีอายุเท่าไหร่แล้ว สามารถตรวจสอบวันที่เปิดใช้งานครั้งแรกได้ 2 วิธีดังนี้

Read Post →