Tagged By คำถามฝนตก

คำถามฝนตก

, , No Comment

เพื่อนๆไปเที่ยวกัน พบว่ามีวันฝนตก 13 วัน วันไหนที่ฝนตกช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะสดใส
วันไหนที่ฝนตกช่วงบ่าย วันรุ่งขึ้น ช่วงเช้าจะสดใส พบว่า มี 11 วัน ที่ช่วงเช้า สดใส
และ มี 12 วัน ที่ช่วงบ่าย สดใส ถามว่าเราไปเที่ยวกันกี่วัน

Read Post →