Tagged By ความปลอดภัย

Mr. Robot (TV series)

MR.ROBOT ซีรี่ย์สนุกที่ขอแนะนำครับ

, , No Comment

เกี่ยวกับวิศกรหนุ่ม ที่กลางวันทำงานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่วนกลางคืนเป็นแฮคเกอร์ ด้วยความสามารถในการแฮคที่เก่งมากๆ ทำให้เขาเข้าไปพัวพันกับกลุ่มแฮคเกอร์ที่มีอิทธิพล

Read Post →

เขียนถึง (วิเคราะห์) Sony Pictures ถูกแฮคครั้งใหญ่

, , 1 Comment

ข่าวบริษัท Sony Pictures ถูกแฮคคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เรียกได้ว่าถูกเจาะทะลุปรุโปร่ง เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญและน่าติดตาม จึงอยากจะบันทึกเรื่องต่างๆในมุมมองของตัวเองเก็บไว้

Read Post →

อบรม ความปลอดภัยระบบเครือข่ายส่วนบุคคล

, , No Comment

อ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายส่วนบุคคลในโลกไซเบอร์ที่ทุกคนควรรู้ เพื่อป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสังคมออนไลน์ใดๆ ทั้ง Facebook, Twitter, Hi5 และอื่นๆ อีกมากมาย ร่วมเรียนรู้การจัดการและป้องกันภัยต่างๆ ในโลกไซเบอร์

Read Post →

เว็บไซต์ช่วยชาติ พัฒนาจาก WordPress

, , 2 Comments

ได้ดูข่าวจาก blognone เรื่องเว็บไซต์การชี้แจ้งการทำงานของรัฐบาล และรับข้อคิดเห็นของประชาชน ใช้ WordPress ทำซะด้วยและอีกอย่าง คือใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons แสดงที่มา 3.0 ใครจะนำข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาติแค่แสดงที่มาของข้อมูล และไม่ใช้ในทางพาณิชย์

Read Post →