Tagged By ขงจื้อ

คำสอนจากหนังเรื่อง ขงจื้อ

, , No Comment

ได้ดูหนังเรื่อง ขงจื้อ(Confucius) พบว่ามีคำสอนมากมายในหนังเรื่องนี้ เอาไว้เตือนใจได้ ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร ทำให้คำพูดดูคลองจอง และฟังจับใจ ผมดูไปทวีตไปด้วย สุดท้ายเลยรวมเอามาไว้ในบล็อกเก็บไว้อ่าน และแบ่งปันได้ท่านอื่นที่สนใจได้อ่านบ้าง

Read Post →