Tagged By การประมูล

คุณคิดว่า การประมูล 3G ครั้งนี้ใครจะได้ไป

, , No Comment

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน มีข่าวเกี่ยวกับการประมูล 3G ค่อนข้างเยอะ การประมูลก็กำลังจะเริ่ม เลยลองสร้าง poll ให้คนอื่นลองมาทายเล่นๆ ทวีตไปครั้งเดียวเอง คนก็อุตสาห์โหวตมากัน ตั้ง 11 คน ปิดโหวตผ่านไป 1 สัปดาห์แล้ว แต่ก็ช่างเถอะ ยังไงก็มีคนโหวตแล้ว ก็เอามาลงบล็อกเก็บไว้หน่อย คนส่วนใหญ่คิดว่า TRUE จะชนะในครั้งนี้

Read Post →