Morse Code in Wolfram Alpha

, , Leave a comment

morse code in wolfram alpha
morse code in wolfram alpha

รหัสมอร์ส ถูกคิดค้นขึ้นมาประมาณ ค.ศ. 1830 โดย ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส(Samuel F. B. Morse) และ
อัลเฟรต เวล(Alfred Vail)  เพื่อใช้ในการส่งโทรเลข ปัจจุบันในยุคที่มีการสื่อสารที่ทันสมัย รหัสมอร์สก็ถูก
ลดบทบาทลงไปตามกาลเวลา แต่ล่าสุดที่ผมเห็น คือในหนังเรื่อง Infernal affairs ที่พระเอกส่งข่าวให้ตำรวจ
ตอนที่มีการส่งยาเสพติด ใน wiki มีการอธิบายเรื่องของ รหัสมอร์สไว้ค่อนข้างละเอียดและมีเสียงของรหัสมอร์ส
ที่ใช้แทนตัวอักษรแต่ละตัวไว้ด้วย วันนี้ผมจะนำเสนอความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Wolfram Alpha
คือการแปลรหัสมอร์สเป็นตัวอักษร หรือแปลอักษรเป็นรหัสมอร์ส เครื่องหมายที่ใช้ในรหัสมอร์สจะมีสองเครื่องหมาย
คือ จุด(.) กับขีด(-)

วิธีใช้คือพิมพ์ morse code “ใส่รหัส หรือ ตัวอักษร”
ลอง copy ข้อความนี้ไปวางใน wolfram alpha ดูครับ

morse code “.- — .–. …. ..- .-.”
morse code “Wolfram alpha”

 

Leave a Reply