แจก Invite Google Wave ครั้งที่ 2

, , 52 Comments

จากครั้งแรกที่ได้ invite ของ Google wave มา 8 อัน แจกไปอย่างรวดเร็ว ครั้งนี้ได้เพิ่มมาอีก 17 อัน เหตุที่มีการแจกอีกครั้ง ดูจากข่าวที่ Google wave จะเพิ่มยอดของคนใช้ไปเป็น 1 ล้านคน เราที่เป็นคนได้ทดลองใช้ก่อนหน้านี้เลยได้อนิสงค์มาด้วย แจกวิธีเดิมครับ ลงชื่อไว้ด้านล่างใครมาก่อนได้ก่อนครับ (ต้องเป็น Gmail นะครับ )

invite ของ Google wave มีอยู่ 17 อัน
invite ของ Google wave มีอยู่ 17 อัน
 

52 Responses

Leave a Reply