ถ่ายเอกสารอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

, , Leave a comment

ถ่ายเอกสารแบบไหนไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

วันนี้แวะไปถ่ายเอกสารที่ห้องสมุดคณะแพทย์ จุฬาฯ เจอโปสเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการถ่ายเอกสารอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เห็นว่าน่าสนใจและน่ามีประโยชน์เลยเอามาแบ่งปันครับ

ถ่ายเอกสารอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

เคารพสิทธิเจ้าของความคิดถ่ายเอกสารโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ สร้างแรงใจให้คนสร้างสรรค์งาน

สำเนา

  • จำนวนที่พอเหมาะ
  • เฉพาะบางส่วนไม่ใช่ทั้งเล่ม(1 ใน 10)
  • เพื่อการศึกษาวิจัยที่ไม่มีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • เพื่อใช้ในห้องสมุด

อ้างอิง: กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.com

 

Leave a Reply