วิธีบล็อคอีเมลใน Gmail

, , 1 Comment

ถ้าเราต้องการบล็อคอีเมลจากบางคนที่ส่งถึงเราใน Gmail วิธีทำคือ สร้าง Filter กรองอีเมลนั้นออกมาแล้ว จากนั้นส่งอีเมลนั้นลงถังขยะแบบอัตโนมัติไปเลย

มีขั้นตอนดังนี้
  1. คลิกที่ Create a filter อยู่หลังช่องค้นหา

    ลิงค์สร้าง filter
  2. ใส่อีเมลต้องช่อง From: การใส่ถ้ามีหลายอีเมลให้ใส่โดยแยกด้วย “|”  เช่น “abc@example.com|def@example.com” หรือจะบล็อคเป็น “@example.com” ก็ได้ เสร็จแล้วคลิก  Next Step
    ใส่อีเมลที่ต้องการบล็อคในช่อง From

  3. เลือก action เลือกเป็น Delete it จากนั้นคลิก Create Filter
    Choose action

  4. เรียบร้อย ถ้าต้องการจัดการแก้ไข หรือ ยกเลิก เข้าไปจัดการที่เมนู Settings>>Filters

ข้อมูลจาก : https://mail.Google.com/support

 

One Response

Leave a Reply