ขอลาบวช

, , Leave a comment

ขอลาบวช
ขอลาบวช

กำหนดการทำบุญอุปสมบท
นายพงษ์ศักดิ์ สาระภักดี

ตั้งกองบวช ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอกราบเรียนเชิญญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทในครั้งนี้
“กรรมใดที่ผู้อุปสมบทได้ล่วงเกินท่านด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ผู้อุปสมบทด้วยเทอญ”

แผนที่สำหรับไปร่วมงานครับ: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z8cBUVxNYqsw.kzG1bDBmUHsI

 

Leave a Reply