Technology

Google Trips แอพช่วยวางแผนก่อนเที่ยว

, , No Comment

สิ่งที่อยากจะเล่าไม่ใช่เมืองที่ไปเที่ยวนะครับ แต่จะเล่าว่าได้ใช้แอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานนักชื่อ Google Trips

Read Post →

Free Online Plagiarism Detection Tool

เว็บตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย Plagiarism detection Tool

, , No Comment

Plagiarism หรือ การคัดลอกผลงาน การเขียนบทความวิชาการถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีหลายอย่าง และนี้คืออีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน นั้นคือ Dupli Checker Free Online Plagiarism Detection Tool

Read Post →