สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ นวัตกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นโรงงานผลิตสินค้า มีการแข่งขันที่ดุเดือดและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ เทียบเท่ากับต่างประเทศ คือ การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ หรือที่เรียกว่า การใช้งานเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยเฉพาะด้านการออกแบบและจัดสร้างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 

แต่ต้องยอมรับว่า ประเทศยังกำลังพัฒนา เทคโนโลยีนี้ เพื่อให้เข้าสู่ตลาดโลกให้ได้ ยังคงใช้งานเทคโนโลยีที่รับมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนและค่าซ่อมบำรุงที่สูง ยังไม่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเอง ในประเทศไทย ถึงแม้ปี 2018 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ทำการก่อตั้งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น เพื่อเปิดโลกอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการผลิต ซึ่งกำลังพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น

นวัตกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องยานยนต์  รวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นหนึ่งในการส่งออกที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องผลิตเครื่องมือเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากเช่นกัน

แต่ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานก็เป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีโรคระบาด โควิด 19 ที่คนงานทั้งหลาย ต้องพักกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อระงับการแพร่กระจายของเชื้อ อีกทั้งงานบางประเภทก็มีการทำงานซ้ำซ้อน หรือเป็นงานที่เสี่ยงและอันตราย จึงมีผู้ที่เห็นปัญหาเช่นนี้ แล้วผลิตนวัตกรรมขึ้นมาชนิดหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เรียกว่า หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

ถือเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หุ่นยนต์นี้ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายเหมือนมนุษย์ แถมยังทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์อีกด้วย แถมยังมีอดทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะร้อน หรือหนาว เจ้าหุ่นยนต์นี้ก็ไม่บ่น  และยังคงทำงานต่อไป  ถ้าเทียบอัตราการทำงานแล้ว หุ่นยนต์หนึ่งตัวเทียบเท่าการทำงานของคนถึง 10 คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์นั้นๆด้วย ด้วยเหตุนี้ หุ่นยนต์จึงถูกนำมาใช้แทนที่มนุษย์ และให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมแทน

แต่อย่างไรก็ดี จำนวนเงินลงทุนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การสั่งซื้อหุ่นยนต์และการจัดจ้างบุคลากร ก็ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะปัจจุบันที่ความต้องการของท้องตลาดที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตจึงมีการแย่งกันซื้อหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมไหนมีงบมากก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงรักษาหุ่นยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออีกด้วย ว่าการสั่งซื้อมากยากแล้ว ต้องมีค่าบำรุงรักษาอีกด้วย เช่นนี้อุตสาหกรรมต่างๆต้องมีการบริหารจัดสรรงบของตัวเองให้ดี เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง

โดยปัจจุบันนี้นวัตกรรมหุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากระบบที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งระบบอัตโนมัติต่างๆ หรือระบบการทำงานได้หลายอย่าง เกิดเป็นหุ่นยนต์ใหม่ๆ ที่ผลิตออกมามากขึ้น และยิ่งมีหุ่นยนต์ที่ดีมากเท่าไร ก็เป็นการเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ผลิตชิ้นงานได้อย่างหลากหลายตอบสองต่อความต้องการของท้องตลาด รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งวันนี้ จะขอแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมต่างๆที่มีใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

4 นวัตกรรมหุ่นยนต์ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

เชื่อว่าโรงงานหลายๆโรงงาน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ สิ่งที่โรงงานต้องการมากที่สุดคือ การผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด หรือจำนวนที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น แน่นอนว่าอาจจะต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิต แต่การเพิ่มต้นทุนที่คุ้มค่า ในระยะยาว คงหนีไม่พ้น การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผลิต ซึ่งหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงาน มีดังนี้

1. หุ่นยนต์อเนกประสงค์

โดยส่วนมาก หุ่นยนต์ชนิดนี้ จะถูกพัฒนามาเป็น แขนหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในการหยิบจับสิ่งของ และใช้ขนส่ง ช่วยส่งต่องานให้งานไหลลื่น นอกจากนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้หุ่นยนต์ชนิดนี้ทำงานอย่างอื่นนอกจากการหยิบจับหรือส่งต่องานได้ด้วย เช่น งานตรวจสอบต่างๆ  

หุ่นยนต์อเนกประสงค์นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด มีพื้นที่ใช้สอยที่แคบ ตัวหุ่นยนต์มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น Nachi MZ07 ที่ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการติดตั้ง ตัวเครื่องมีระบบป้องกันฝุ่นและหยดน้ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ง่าย ไม่ต้องจัดสรรหาพื้นที่มากมาย ทำงานได้รวดเร็ว แถมยังรองรับการทำงานระบบ ออโตเมชั่น ที่ง่ายต่อการออกคำสั่งของผู้ใช้งาน

2. หุ่นยนต์เชื่อม

นับเป็นหุ่นยนต์สำคัญ ที่มีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะโรงงานส่วนใหญ่ต้องใช้หุ่นยนต์ประเภทนี้ ช่วยในการผลิตยานยนต์ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด  

ซึ่งมีลักษณะเป็นแขนหุ่นแบบตั้งโต๊ะ มีส่วยปลายแหลมเป็นหัวเชื่อมเหล็ก โดยส่วนมากจะทำงานร่วมกับระบบสายพานที่จะทำหน้าที่ส่งสิ่งของที่จะเชื่อมมายังระยะที่เหมาะสมกับแขนหุ่น และทำการเชื่อมแบบอัตโนมัติ ตามจุดที่ต้องการ และแน่นอนว่า หุ่นยนต์นี้ทำได้แม่นยำและรวดเร็วกว่ามนุษย์  เช่น Fanuc ARC Welding Robot หุ่นยนต์เชื่อมไฟฟ้า ซึ่งรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม สามารถยื่นได้ยาวถึง 2 เมตร เชื่อมได้ทั้งไฟฟ้า เลเซอร์ หรือจะใช้เป็นงานตัดประเภทต่างๆได้

3. หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าและวัสดุ

เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการใช้งานทั้งในโรงงานและโกดังต่างๆ เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนามาขึ้น เพื่อจัดเรียงสินค้าในโรงงาน โดยเฉพาะในโรงงานใหญ่ๆที่มีผลผลิตมาก มีการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาใช้เอง ก็ได้แทนการใช้แรงงานมนุษย์ในการทำงาน

หน้าที่และบทบาทของหุ่นยนต์ชนิดนี้ สามารถทำให้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละโรงงาน และโดยทั่วไปแล้วจะมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้  ทำหน้าที่จัดเรียงสินค้าลงกล่อง  ทำการแพ็จเกจหรือห่อสินค้า  ทำการจัดเรียงกล่องสินค้าลงบนพาเลท  หรือทำการยกและเคลื่อนย้ายพาเลทไปยังจุดต่างๆ  และขนส่งวัสดุต่างๆในโรงงาน  ด้วยลักษณะการทำงานจะเห็นว่า หุ่นยนต์ชนิดนี้หลายรุ่น สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ในวงกว้างหรือพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำการขนส่งชิ้นงานให้ดำเนินการขั้นตอนการผลิตต่อไป และนอกจากนี้ยังมีความคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบโดรน ขึ้นเพื่อทำการขนส่งสินค้าในโรงงานด้วยการบินอีกด้วย

4. หุ่นยนต์ตรวจสอบความปลอดภัย

ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมมากมาย ดังนั้น ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมหลายที่ งานบางงานที่ต้องทำ อาจเสี่ยงหรืออันตรายมากเกินไป หากให้มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง หรือเป็นจุดที่มนุษย์ทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ทำให้เกิดความยากลำบากในการทำงาน ด้วยเหตุผลนี้ หุ่นยนต์ชนิดนี้ จึงถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน ซึ่งบทบาททั่วไปของหุ่นยนต์ชนิดนี้ คือ ตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบในที่นี้ จะเป็นการตรวจสอบที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ เช่น การตรวจสอบสารพิษที่รั่วไหลในโรงงาน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่ามีความปลอดภัย ไม่มีไฟฟ้ารั่วไหล ด้วยอินฟาเรดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตรวจสอบปล่องควันหรือจุดที่อยู่สูง ตรวจสอบวัสดุในโรงงานหรือความพร้อมของวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในโรงงาน ซึ่งหุ่นยนต์ชนิดนี้ มีทั้งทำงานได้ด้วยตัวเอง และทำงานด้วยระบบที่มีมนุษย์ควบคุม

เมื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันก็มากขึ้น โดยเฉพาะในโรงงานที่ต้องทำการผลิตให้มากขึ้น ที่มากเกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไปที่จะทำให้ แต่มนุษย์สามารถพัฒนาและสร้างสิ่งที่ปฏิบัติแทนตัวเองได้ขึ้นมา ให้ในโรงงานเพื่อช่วยในการผลิต และแน่นอนว่า สิงที่พัฒนาและสร้างขึ้นมานั้น ทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และอดทนต่อสภาพต่างๆได้กว่ามนุษย์อีกด้วย

50 ปี ของการเดินเครื่อง สทน. เปิดให้บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของจริง!

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของไทย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน(Open house) เชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ซึ่งเป็น “เครื่องแรกและเครื่องเดียวของไทย”  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2505

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในไทยนั้นมีกำลังน้อยมากครับ เมื่อเทียบกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ จึงมีความปลอดภัยสูงกว่ามาก เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูตั้งอยู่ในกรุงเทพฯของเรานี้เอง

หน้าที่หลักของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูถูกใช้ในงานบริการประชาชน และงานวิจัยในหลายๆด้าน เช่น อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ยารักษาโรค อัญมณี การเกษตร ฯลฯ นับว่าตลอดเวลาที่เริ่มเดินเครื่องจนถึงปัจจุบันได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับงานวิจัยและช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้มากมาย

ในโอกาสที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยมีอายุครบ 50 ปี สทน. จึงจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆมากมาย อาทิเช่น การจัดแสดงแกลอรี่ภาพสำคัญๆของ สทน. การจัดแสดงนิทรรศการเครื่องทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้ในปฏิบัติงานในอดีต ระบบการควบคุมความปลอดภัย ซุ้มกิจกรรมต่างๆ เกมการละเล่นพร้อมของรางวัล การแสดงบนเวที

พิเศษสุดของงานนี้! คือ การเปิดให้เยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของจริงครับ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างมากที่บุคคลทั่วไปจะเข้าชมเครื่องได้ (รับประกันปลอดภัย แน่นอน!)

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื่องแรกและเครื่องเดียวของไทย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนท่านร่วมงาน ครบรอบ 50ปี การเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

รายละเอียดของงาน

50 ปี เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย กับความก้าวหน้า เทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทย

จัดใน วันที่ 29-30 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

งานจัดขึ้นที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต ติดกับ ม.กษตรศาสตร์ คลิกดูแผนที่

สำหรับผู้ที่สนใจ เดินทางไปด้วยรถสาธารณะ ใช้ BTS หมอชิต แล้วต่อด้วยรถเมย์ที่่วิ่งบนถนนวิภาวดีมุ่งหน้าไปดอนเมือง พ้นแยกงามวงศ์วาม มาประมาณ 2 ป้าย ก็จะถึงที่จัดงาน ซึ่งอยู่ระหว่าง ม.เกษตร กับ โรงงานยาคูลท์ ครับ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เบอร์โทร 02-5967600 https://www.tint.or.th

แผนที่สถานที่จัดงาน

[googlemaps https://maps.google.co.th/maps/ms?msa=0&msid=213544067488530788156.0004ccf60f314bb9d6f4a&hl=en&ie=UTF8&t=m&ll=13.854226,100.56608&spn=0.004167,0.006427&z=17&output=embed&w=600&h=400]

บทความ “ทำเงินบนโลกไอที (84) : So.cl อีกทางเลือกที่ไม่ใช่เฟซบุ๊ก”

เป็นบทความที่ได้เขียนไว้กับทาง CyberBiz : ผู้จัดการ Online ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ยังไม่ได้เอามาบันทึกไว้ในนี้เลย ก็เลยมาเขียนถึงสั้นๆเก็บไว้

นั่งเล่น so.cl อยู่หลายวัน พยายามหาแง่มุมต่างๆของมัน เขียนส่งไปทั้งข้อความรวมกับภาพประกอบ 8 หน้ากระดาษ A4 เลยทีเดียว น่าจะยาวสุดเท่าที่เคยเขียนอะไรแนวนี้แล้วล่ะ กว่าจะเขียนออกมาได้ใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรเลย ได้ค่าเรื่องมากินขนมนิดหน่อย แต่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนั้นเท่าไหร่ ตอนตอบตกลงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีค่าเรื่องให้ด้วย แต่รู้สึกดีที่ได้ทำมากกว่า ขอบคุณ @goople ที่ให้โอกาสได้ทำครับ

ตัดมาแปะไว้บางส่วน ตามไปอ่านต้นฉบับได้ที่ ลิงค์นี้ ครับ

ทำความรู้จัก So.cl สังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของไมโครซอฟท์

       ***ทำความรู้จัก So.cl สังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของไมโครซอฟท์
(บทความโดย พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี)

ก่อนที่เราจะหาช่องทางทำเงินจากเว็บไซต์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นให้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคงต้องรู้ก่อนว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่ละส่วนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร ถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไร ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ง่ายต่อการนำไปต่อยอด หรือนำไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไง ดังนั้นการแนะนำสิ่งต่างเหล่านี้ก่อน น่าจะเป็นการชี้นำสู่ช่องทางทำเงินที่ดีที่สุด ดังนั้นเรามาทำความรู้จัก So.cl กันก่อนดีกว่าครับ

 So.cl (อ่านว่า “social”) เป็นสังคมออนไลน์จากไมโครซอฟท์ที่เปิดให้คนทั่วไปได้ใช้งานเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา หลังจากที่ปล่อยให้ใช้ในวงจำกัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ไมโครซอฟท์ออกตัวชัดเจนว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแข่งกับ Facebook หรือ Twitter ที่ถือว่าเป็นสองเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลกในตอนนี้

Facebook/Twitter ถูกเรียกว่าเป็น ”เครือข่ายทางสังคม”(social networking) ซึ่งเราค่อนข้างคุ้นเคยดีอยู่แล้ว เราสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วย ข้อความ คอมเม้นท์ ภาพถ่าย เกม ฯลฯ แต่ไมโครซอฟท์วางตัวให้ So.cl เป็น “สังคมแห่งการค้นหา” (social searching) กล่าวคือ สังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้งานจะปฏิส้มพันธ์กันด้วยการแชร์ผลการค้นหาในสิ่งที่ตัวเองสนใจให้กันและกัน จะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างนี้มีจุดเหมือนและจุดต่างกันอยู่ในตัว

So.cl เกิดขึ้นจาก FUSE Labs ของไมโครซอฟท์ (ตัวอย่างผลงานของแล็บนี้ เช่น Docs.com, CompanyCrowd, Bing Social, Montage, Spindex เป็นต้น) เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในวัยเรียน ทางทีมงานของ Fuse Labs มองเห็นถึงศักยภาพของสังคมออนไลน์เป็นอย่างดี จึงพยายามที่จะเปลี่ยนเว็บไซต์ในลักษณะนี้ให้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนให้ได้

So.cl จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียน/นักศึกษาโดยเฉพาะ เป็นสังคมออนไลน์ที่จะแชร์ประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ว่าในขณะนั้นพวกเขากำลังเรียนรู้อะไร อย่างไรบ้างโดยสามารถที่จะโพสเนื้อหาที่มีองค์ประกอบได้หลายอย่างพร้อมกัน เช่น ผลการค้นหา รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ลิงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดให้เพื่อนๆในกลุ่ม หรือในชั้นเรียนของตัวเอง เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ร่วมกัน โดยที่นักเรียน/นักศึกษาสามารถที่จะสร้างและปรับแต่งชุมชนออนไลน์ใน So.cl ให้เหมาะสมกับความสนใจของตัวเองและเพื่อนๆได้เอง

รีวิวสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ TYPLive.com

ในโพสนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Yellowpages.co.th ในการรีวิวการใช้งานสมุดหน้าเหลืองออนไลน์ครับ ต้องขอขอบคุณทีมงานมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ที่ให้โอกาสและไว้วางใจให้รีวิวครับ

ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีโอกาสได้เคยใช้สมุดหน้าเหลืองที่เป็นเล่มกระดาษ มันอยู่มานานมาก ถ้าพูดถึงสมุดหน้าเหลือง สิ่งแรกที่คิดถึง คือ หาเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทหรือคนทั่วไป จำได้ว่าล่าสุดเคยใช้ตอนที่อยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะเมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้ที่ใต้ตึกอพาร์ตเม้นต์ก็ยังมีอยู่เล่มหนึ่ง น่าจะเป็นแนวทางการทำธุรกิจของสมุดหน้าเหลืองที่เอามาวางไว้ตามที่พักอาศัย ให้คนได้ใช้กันเยอะๆ อันนี้อยากรู้ที่มาของรายได้ของสมุดหน้าเหลืองเหมือนกันนะว่ามีช่องทางการทำธุรกิจอย่างไร? แต่ก่อนเราเคยใช้เฉพาะเป็นเล่ม ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีเวอร์ชั่นออนไลน์ด้วย น่าจะมีมานานแล้วเช่นกัน (ตั้งแต่ปี 2000)

ในโพสนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน สมุดหน้าเหลืองฉบับออนไลน์ ใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเรียกกันสั้นๆว่า เว็บหน้าเหลือง ใช้สำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของห้างร้านต่างๆ รวมถึงที่ตั้ง แผนที่ และช่องทางการติดต่อกับบริษัทที่เราสนใจ ในขั้นต้นจะทำความรู้จักก่อนว่าเว็บหน้าหลืองทำอะไรได้บ้าง ผมได้คู่มือการใช้งานมา ได้อ่านและได้ทดลองใช้จริงๆ อยู่พักหนึ่ง เพื่อดูว่ามันทำงานได้ดีมากน้อยแต่ไหน และน่าจะมีประโยชน์กับใครบ้าง ทีมงานจากเว็บหน้าเหลืองค่อนข้างให้อิสระในการรีวิวตามความเป็นจริง เราทดลองใช้แล้วรู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์ก็ให้เขียนได้เต็มที่ ติดตามการรีวิวได้เลยครับ

แนะนำการใช้งานสมุดหน้าเหลืองออนไลน์

1. เข้าใช้งานเว็บหน้าเหลืองได้ที่ Yellowpages.co.th หรือ TYPLive.com
2. หน้าแรก ออกแบบเน้นโทนสีเหลืองตามคอนเซ็ปต์(ดูรูป) หลังบ้านใช้ระบบค้นหาข้อมูล Fast search & Transfer  ของบริษัทจากนอร์เวย์ ที่ตอนนี้เป็นของ Microsoft แล้ว ซื้อมาตอนปี 2008 ($1.2 billion)

หน้าหลักของเว็บสมุดหน้าเหลืองออนไลน์

จุดเด่นของหน้าหลักที่ชอบเป็นพิเศษคงเป็นช่องค้นหาที่ใหญ่ ตักษรตัวใหญ่ ใช้ฟอนต์ RSURegular อ่านง่ายดีครับ(ต้องลองเอาไปใช้บ้าง) เป็นเว็บไซต์ที่ได้รางวัล ผู้เข้าชมมากที่สุดในหมวดเว็บไซต์ธุรกิจในปี 2010

3. ฟังก์ชั่นหลักในเว็บหน้้าเหลือง คือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆในประเทศไทย สามารถเลือกค้นหาตามคีย์เวิร์ด สถานที่ หรือตามหมวดหมู่ก็ได้ เรื่องของข้อมูลบนเว็บไซต์ ทีมงานเว็บหน้าเหลืองเคลมว่าข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วว่า มีความถูกต้องและมีอยู่จริง!!!

ช่องค้นหา

 • ค้นหาเยลโล่เพจเจส คือ การค้นหาข้อมูลธุรกิจตามคีย์เวิร์ด พร้อมกับระบุที่อยู่ได้ตามต้องการ (ช่องใหญ่ดี)

การค้นหาข้อมูลธุรกิจแบบแบ่งตามหมวดหมู่

 • ค้นหาตามหมวดหมู่ จะแยกหมวดหมู่ของธุรกิจตามตัวอักษรนำหน้า อันนี้คล้ายกับตอนเลือกเพลงร้องคาราโอเกะ

ค้นหาด้วยภาพ

 • ค้นหาด้วยภาพ ในฐานข้อมูลธุรกิจบ้างอันมีภาพประกอบ เช่น วัสดุก่อสร้าง การจัดดอกไม้ ค้นที่นี้จะเจอภาพประกอบเหล่านั้น จากนั้นเราก็เข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทที่เราสนใจได้เลย การค้นหาด้วยภาพน่าจะนำคนเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้ง่ายขึ้น

ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์

 • แต่ถ้ามีเฉพาะเบอร์โทรแต่ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์โทรของบริษัทอะไร อยู่ที่ไหนก็ให้ใช้ช่องค้นหาแบบ ค้นหาจากเบอร์โทร

ค้นหาชื่อ

 • ค้นหาบุคคล ส่วนนี้ใช้ค้นหาบุคคลตามชื่อ-นามสกุล เพื่อหาเบอร์โทรศัพท์ของเขา ซึ่งจะได้รายละเอียดเป็นเบอร์โทรบ้าน
4. ส่วนต่อไปที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ ค้นหาตามแผนที่ เมื่อคลิกที่ ค้นหาด้วยแผนที่ จะนำเข้าสู่ https://map.yellowpages.co.th ซึ่งจะเป็นส่วนของธุรกิจที่อยู่บนแผนที่ ทำให้เราสามารถเลือกกลุ่มธุรกิจที่สนใจตามแผนที่ได้สะดวกมากขึ้น

ค้นหาธุรกิจบนแผนที่

5. ส่วนค้นหา ร้านค้าออนไลน์ จะเป็นการค้นหาร้านค้าที่มีสินค้าขายออนไลน์ หรือ e-commerce โดยจะลิงค์ข้อมูลกับเว็บ https://www.marketthai.com  เพิ่มความสะดวกในการจะสั่งซื้อสิ้นค้าและบริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์

6. เว็บไทย จะเป็นส่วนของการค้นหาเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆที่มีข้อมูลอยู่ในเว็บหน้าเหลือง เมื่อกดลิงค์จะนำเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆเลย

7. หมายเลขฉุกเฉิน-หมายเลขสำคัญ เป็นหน้ารวมหมายเลขแจ้งเหตุ เช่น เหตุด่วนเหตุร้าย ไฟไหม้ หน่วยกู้ชีพ ตำรวจทางหลวง ฯลฯ

หมายเลขฉุกเฉิน

8. หมวดหมู่ที่ค้นหามากที่สุด จะแสดงอยู่ในส่วนด้านล่างของ หมายเลขฉุกเฉิน ส่วนนี้ทำให้รู้ว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในเว็บหน้าเหลืองใช้งานส่วนไหนเยอะสุด ทำให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนนั้นๆทำได้ง่ายขึ้น

9. ส่วนอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น สาระน่ารู้ และ ข้อมูลทางด้านธุรกิจ เช่น อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ฯลฯ จะอยู่ส่วนล่างของหน้าเว็บหน้าเหลือง

TYP LIVE CONNECT

ส่วนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะมีประโยชน์กับการติดต่อกันระหว่างลูกค้ากับบริษัทที่มีข้อมูลอยู่บนเว็บหน้าเหลือง คือ การติดต่อกับบริษัทที่อยู่บนเว็บไซต์ได้โดยตรง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องโหลดโปรแกรม TYP LIVE ไปติดตั้งที่เครื่องก่อน เมื่อออนไลน์เหมือนเล่น MSN ที่หน้าเว็บหน้าเหลืองส่วนที่แสดงรายละเอียดของบริษัทจะแสดงสถานะให้ลูกค้าเห็นว่า ตอนนี้เจ้าของธุรกิจออนไลน์อยู่ สามารถสนทนาผ่านทางข้อความหรือเสียงได้เลยทันที ส่วนนี้ถือว่าเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของตัวเองอย่างมาก สำหรับการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วงที่ลูกค้าเข้ามาค้นข้อมูล คือ ช่วงที่เขาต้องการรายละเอียดมากที่สุด บริษัทไหนเสนอข้อมูลมาก่อน ให้รายละเอียดได้ดีกว่า ลูกค้าย่อมให้ความสนใจมากกว่าเช่นกัน ผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าก็พอใจที่ได้ข้อมูลตามต้องการ อีกทั้งยังได้รายละเอียดครบถ้วนมากกว่าอยู่บนเว็บไซต์ อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีแนวคิดดีมาก

ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อเริ่มทำงานก็ล็อกอินรอลูกค้าติดต่อมาได้เลย หรือจะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรอให้บริการ ถือเป็นผลดีต่อบริษัทแน่นอน

รายละเอียดโปรแกรม ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม TYP Live Connect ได้ที่ https://connect.typlive.com
 
YellowPages on mobile

Yellowpage on mobile

การใช้งานสมุดหน้าเหลือออนไลน์สามารถใช้งานได้ผ่านทางมือถือได้เช่นกัน ตอนนี้มี App ให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน iPhone/iPad, Android, Blackberry เริ่มเห็นมีหลายบล็อกรีวิวเหมือนกันครับลองค้นดู รูปแบบการใช้งานครอบคลุมเหมือนอยู่บนเว็บไซต์ แต่เข้าถึงได้ง่ายกว่า ดูลิงค์ดาวน์โหลดได้ที่นี้ครับ https://www.yellowpages.co.th/mobile

การใช้งานจริง หน้าหลักค้นหาบริษัท

ส่วนที่เป็นการค้นหาหลักของเว็บหน้าเหลืองที่ได้ลองใช้งานจริง เอาตัวอย่างมาให้ดูครับ

ทดลองใช้งาน

เมื่อพิมพ์คำค้นหาเข้าไปก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาให้เพื่อง่ายต่อการค้นหา ผมพิมพ์คำว่า ก่อสร้าง คำแนะนำที่เกี่ยวข้องก็จะแสดงขึ้นมาให้เลือก หลายอย่างเช่น ก่อสร้าง-นั่งร้าน ก่อสร้าง-วัสดุ ก่อสร้างรับเหมาทั่วไป เป็นต้น

เมื่อเลือกค้นหาตามที่ต้องการได้แล้ว ผลการค้นหาจะแสดงรายละเอียดดังนี้ครับ

การแสดงผลการค้นหา

ข้อมูลที่แสดง มีชื่อบริษัท ทำธุรกิจหรือบริการอะไร ตัวอย่างภาพที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และข้อมูลที่จะติดต่อกับบริษัทได้ทางใดได้บ้าง (มีอีเมล มีเว็บไซต์ มีเบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ) ถ้าบริษัทไหนมี TYP Live Connect ก็จะแสดงสถานะว่าออนไลน์บนหน้านี้ด้วย(ต้องลงโฆษณา) จากหน้านี้เราสามารถคลิกเลือกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดแบบสมบูรณ์ได้ หรือจะเลือกหลายๆบริษัทเพื่อเปรียบเทียบกันได้(เหมือนกำลังเลือกซื้อสิ้นค้า)

หมวดหมู่ย่อย

นอกจากนี้เรายังสามารถทำการเจาะผลการค้นหาเพิ่มเติมได้อีก โดยระบุจังหวัดที่ตั้งของบริษัทได้ หรือ เลือกหมวดหมู่ย่อยของคำค้นหานั้นได้อีก เช่น ถ้าค้นคำว่า ก่อสร้าง ก็จะมีหมวดหมู่ย่อยให้เลือกอีก เช่น หมวดหมู่ ไม้ เหล็ก ผู้รับเหมา วิศวกร ที่ปรึกษา เป็นต้น

ตัวอย่างหน้าแสดงรายละเอียดของบริษัท มีชื่อ เบอร์โทร โทรสาร อีเมล แผนที่ ฯลฯ

ตัวอย่างรายละเอียดของบริษัทในสมุดปกเหลืองออนไลน์

การค้นหาจากแผนที่

การทดลองค้นหาในเมนูค้นหาจากแผนที่ เราสามารถระบุคีย์เวิร์ดพร้อมกับสถานที่ลงไปในช่องค้นหาได้เลย  รูปแบบการใช้งานจะใกล้เคียงกับบนแผนที่กูเกิลครับ ทดลองค้นคำว่า ก่อสร้าง สถานที่ กรุงเทพ ผลการการค้นหาแสดงดังรูปด้านล่าง

ผลการค้นหาด้วยแผนที่

การค้นหาจะแสดงที่ตั้งของบริษัทบนแผนที่ประเทศไทย มีทุกจังหวัดนะครับ ไม่ใช้เฉพาะในกรุงเทพฯ ทำให้เราเลือกดูได้เฉพาะกลุ่มบริษัทที่อยู่ใกล้ที่อยู่ของเราได้ ส่วนแถบด้านซ้ายเป็นรายชื่อของบริษัทตามคำค้นหาที่เราใส่เข้าไป  (ถ้าเอาเมาส์ไปวางที่รายชื่อบริษัทตรงแถบซ้าย แล้วมีเอฟเฟ็กบอกตำแหน่งบนแผนที่เลย จะดีมาก)

แสดงรายละเอียดของบริษัท

เมื่อเราคลิกที่ตำแหน่งของที่ตั้งบริษัทจะแสดงรายละเอียดของบริษัทนั้นขึ้นมา มีชื่อ เบอร์โทร สามารถคลิกไปดูรายละเอียดแบบสมบูรณ์ได้ และสามารถขอเส้นทางไปยังที่ตั้งของบริษัทนั้นได้เลย

ของเส้นทางไปบริษัท

ลองคลิกขอเส้นทางไปที่บริษัทหนึ่ง ระบุตำแหน่งที่เราอยู่(A) ไปสถานที่ตั้งบริษัท(ฺB) ระบบจะแสดงเส้นทาง และรายละเอียดของการเดินทางให้

ความเห็นเพิ่มเติม

ในขั้นตอนการใช้งานจริงผมได้ทดลองเล่นอยู่หลายวัน และบันทึกสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานไว้มีทั้งที่ชอบไม่ชอบ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมพัฒนาให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ

 • มี bug อยู่บ้าง เช่น ถ้าอยู่หน้าแสดงรายละเอียดของบริษัท(https://profile.yellowpages.co.th/xxxxxx) จะไม่สามารถใช้งานการค้นหาตามหมวดหมู่ได้
 • ถ้าคิดจะค้นหาหลายครั้งต่อเนื่องกัน จะรู้สึกว่าการซ่อนช่องค้นหาในหน้าแสดงผลจะไม่ค่อยสะดวก ที่ต้องมาเปิดกล่องใหม่ทุกครั้ง อยากให้ทำแบบเดียวกับกูเกิลคือทำให้ช่องค้นหาเล็กลง(เฉพาะหน้าแสดงผลการค้นหา)แต่ไม่ต้องซ่อน
 • หน้าเว็บโหลดช้าไปนิด น่าจะทำได้เร็วกว่านี้  page speed  ได้ 71/100
 • หน้าแสดงผลการค้นหาโชว์เนื้อหาได้น้อยไป ทำให้ต้องเลื่อนลงมาดูตั้งแต่ครั้งแรก เพราะมองไม่เห็นข้อมูลเลย โดยเฉพาะหน้าที่มีการค้นหาเยอะจะมีโฆษณาเข้ามาขั้นอีก

ค้นคำว่า ก่อสร้าง ต้องเลื่อนหาข้อมูลตั้งแต่แรกเพราะอยู่ล่างเกินไป

 • หน้าค้นหาในแผนที่ ช่องค้นหาใหญ่เกินไป หรือจะบอกว่าส่วน header มันใหญ่ไป ทำให้แผนที่ที่แสดงในหน้าเว็บถูกกินเนื้อที่เหลือช่องดูแผนที่น้อยลง ถ้าเอาขึ้นไปอยู่แถบเหลืองด้านบนได้จะดีมาก

หน้าค้นหาด้วยแผนที่

– ในหน้าของ category (ยกตัวอย่าง ) คิดว่าด้านบนควรมีให้เลือกจังหวัดได้ด้วย เพื่อความสะดวกในการค้นหา เหมือนการค้นหาในหน้าหลัก

ผลการค้นหาจากการเลือกหมวด(ด้านบน) ไม่มีการค้นหาแบบเจาะจงจังหวัดได้

 • ในหน้าแสดงข้อมูลแบบหมวดหมู่ จะเลือกเปรียบเทียบตัวเลือกไม่ได้
 • การค้นหาด้วยภาพ ค่อนข้างให้ผลไม่ตรงเท่าไหร่ ในกรณีที่คำค้นนั้นมีธุรกิจน้อย เช่น ค้นคำว่า จักรยาน จะเจอภาพไม่เกี่ยวข้องเยอะกว่าจักรยาน แต่ถ้าลองค้นคำว่า เสาปูน หรือดอกไม้ ค่อนข้างให้ผลการค้นหาที่ถูกต้อง
 • ในหน้าหลัก หมายเลขฉุกเฉิน-หมายเลขสำคัญ ผมว่าหาความแตกต่างได้น้อย รวมกันน่าจะดีกว่า ผมเองกดเข้าไปดูหลายครั้งยังจำไม่ได้เลยว่า เบอร์โทรแจ้งไฟไหม้ต้องคลิกปุ่มไหน?
 • ส่วนค้นหาบุคคล ส่วนนี้ลองค้นดูแล้ว มันจะแสดงผลการค้นหาเรียงตามตัวอักษรของชื่อ เช่น เมื่อค้นด้วยคำว่า “สมศักดิ์”  จะเจอชื่อ “กมล  อรุณโชคสมศักดิ์ ” มาก่อน “สมศักดิ์  กิ่งรัตน์”
สรุป
เว็บหน้าเหลืองถือว่าตอบโจทย์การค้นหาบริษัท ห้างร้าน ธุรกิจ ในประเทศไทยค่อนข้างครบถ้วน เราคงหาผลการค้นหาแบบเป็นเฉพาะบริษัทล้วนๆในกูเกิลไม่ได้แน่นอน ถือว่าสนับสนุนธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างดี ทำให้ลูกค้ากับผู้ให้บริการเจอกันได้ง่ายขึ้น แต่คิดว่ายังมีหลายส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมตามที่ได้กล่าวถึงข้างบน โดยเฉพาะการค้นหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และคิดว่าเอารูปแบบการแสดงผลการค้นหาของกูเกิล หรือ Bing มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบน่าจะดีนะครับ จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคนใช้ทั่วไปไม่รู้สึกว่าแปลกแยกมากนัก(ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกูเกิล)

ผมพอจะรู้แล้วว่าเยลโล่เพจเจส หาเงินจากไหน มันคือธุรกิจที่เป็นเหมือนช่องทางเชื่อมระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ห้างร้าน ฯลฯ คนที่ยอมจ่ายตังค์ให้ คือ ผู้ให้บริการที่อยากให้บริษัทตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั้นเอง

Exit mobile version